Tủ Rack CABINET 36U-D600/D800/D1000

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
Liên hệ

Giá chưa VAT

+
-


Tủ Rack CABINET 36U-D600

– Kích thước thực: H1780xW600xD600mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 36U-D800

– Kích thước thực: H1780xW600xD800mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 36U-D1000

– Kích thước thực: H1780xW600xD1000mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng
Chia sẻ:    

Tủ Rack CABINET 36U-D600

– Kích thước thực: H1780xW600xD600mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 36U-D800

– Kích thước thực: H1780xW600xD800mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 36U-D1000

– Kích thước thực: H1780xW600xD1000mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng

VMware Storage

Liên hệ

VisioPro 2016 SNGL OLP NL

Liên hệ

Tủ Rack 6U-D400

Liên hệ

Tủ Rack 9U-D500

Liên hệ

Tủ Rack Cabinet 10U-D500 Tower

Liên hệ

Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower

Liên hệ

Tủ Rack CABINET 15U-D600/D800

Liên hệ

Tủ Rack CABINET 20U-D600/D800/D1000

Liên hệ