Tủ Rack CABINET 27U-D600/D800/D1000

– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng
Liên hệ

Giá chưa VAT

+
-


Tủ Rack CABINET 27U-D600

– Kích thước thực: H1420xW600xD600mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 27U-D800

– Kích thước thực: H1420xW600xD800mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 27U-D1000

– Kích thước thực: H1420xW600xD1000mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng
Chia sẻ:    

Tủ Rack CABINET 27U-D600

– Kích thước thực: H1420xW600xD600mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 27U-D800

– Kích thước thực: H1420xW600xD800mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng


Tủ Rack CABINET 27U-D1000

– Kích thước thực: H1420xW600xD1000mm

– Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng
– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica
– Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports
– Màu sắc: Đen / Trắng

Điện thoại Yealink T23P

460,000VNĐ

Điện thoại Yealink T26P

805,000VNĐ

Điện thoại Yealink T42S

690,000VNĐ

Điện thoại Polycom VVX300

575,000VNĐ

VMware Storage

Liên hệ

VisioPro 2016 SNGL OLP NL

Liên hệ

Tủ Rack 6U-D400

Liên hệ

Tủ Rack 9U-D500

Liên hệ