WIRELESS CISCO AIRONET AIR-CAP3602E-E-K9

Là dòng Access Point chuyên dụng của Cisco System Wifi chuẩn AC Tích hợp 2 cổng LAN ...
Liên hệ

WIRELESS CISCO AIRONET AIR-CAP2702I-E-K9

Là dòng Access Point chuyên dụng của Cisco System Wifi chuẩn AC Tích hợp 2 cổng LAN ...
Liên hệ

WIRELESS CISCO AIRONET AIR-CAP2702E-E-K9

Access Point chuyên dụng của Cisco Systems Tốc độ kết nối lên đến 1300Mbps
Liên hệ

WIRELESS CISCO AIRONET AIR-CAP2602I-E-K9

Access Point chuyên dụng của Cisco System Quản lý tập trung qua Cisco Controller
Liên hệ

WIRELESS CISCO AIRONET AIR-CAP2602E-E-K9

Access Point chuyên dụng của Cisco System Tính năng Beamforming thông minh Tích hợp c...
Liên hệ

WIRELESS CISCO AIRONET AIR-CAP1702I-E-K9

Là dòng Access Point chuyên dụng của Cisco System Băng thông lên đến 867Mbps
Liên hệ