Cisco 8540 Wireless Controller

Support up to 6000 access points and 64,000 clients Consolidate multiple controllers into one with ...
Liên hệ

Cisco 5520 Wireless Controller

là một nền tảng linh hoạt, khả năng mở rộng cao, lý tưởng cho các doanh nghi...
Liên hệ

Cisco 5508 Wireless Controller

Networking: External Expansion / Connectivity: 1 (total) / 1 (free) x expansion slot Miscellaneous...
Liên hệ

Cisco 3850 Wireless Controller

là một giải pháp lý tưởng khi chỉ có một chuyển đổi stack trong topology của m...
Liên hệ

Cisco 3650 Wireless Controller

Đơn giản hóa hoạt động, có được độ tin cậy mà bạn cần, cung cấp trải ng...
Liên hệ

Wireless Controller 2500 CISCO AIR-CT2504-15-K9

Power adapter: Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz Dimensions: 1.73" x 8.00" x 6.75" Weight: 3.5...
Liên hệ

Cisco 3504 Wireless Controller

Bộ điều khiển không dây Cisco 3504 cung cấp kiểm soát, quản lý và khắc phục s...
Liên hệ

Cisco 2504 Wireless Controller

Device Type: Network management device Cisco Systems Licence Qty: 5 access points Form Factor: Ext...
Liên hệ