Tủ Rack 6U-D400

- Kiểu dáng: Treo tường - Hệ thống cửa: Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v; 1...
Liên hệ

Tủ Rack 9U-D500

- Kích thước thực: H500xW550xD500mm - Kiểu dáng: Treo tường - Hệ thống cửa: Lư...
Liên hệ

Tủ Rack Cabinet 10U-D500 Tower

- Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v; 1 ổ điện 3 ports ...
Liên hệ

Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower

- Hệ thống cửa: 02 cửa, Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v, 01 ổ điện 3 port ...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 15U-D600/D800

- Hệ thống cửa: Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v; 1 ổ điện 3 ports - Màu s...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 20U-D600/D800/D1000

- Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica - Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 3 ports ...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 27U-D600/D800/D1000

- Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica - Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports ...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 32U-D600/D800/D1000

- Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng - Hệ thống cửa trước: Lưới / Mi...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 36U-D600/D800/D1000

- Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh, chân tăng - Hệ thống cửa trước: Lưới / Mi...
Liên hệ