VMware Storage

Công nghệ storage được hỗ trợ trong VMware vSphere gồm các loại sau: - Direct Attac...
Liên hệ

VisioPro 2016 SNGL OLP NL

Tạo và chia sẻ các sơ đồ liên kết dữ liệu giúp đơn giản hóa các thông tin p...
Liên hệ

Tủ Rack 6U-D400

- Kiểu dáng: Treo tường - Hệ thống cửa: Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v; 1...
Liên hệ

Tủ Rack 9U-D500

- Kích thước thực: H500xW550xD500mm - Kiểu dáng: Treo tường - Hệ thống cửa: Lư...
Liên hệ

Tủ Rack Cabinet 10U-D500 Tower

- Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v; 1 ổ điện 3 ports ...
Liên hệ

Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower

- Hệ thống cửa: 02 cửa, Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v, 01 ổ điện 3 port ...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 15U-D600/D800

- Hệ thống cửa: Lưới / Mica - Phụ kiện: 1 x Fan 220v; 1 ổ điện 3 ports - Màu s...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 20U-D600/D800/D1000

- Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica - Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 3 ports ...
Liên hệ

Tủ Rack CABINET 27U-D600/D800/D1000

- Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica - Phụ kiện: 2 x Fan 220v; 1 ổ điện 6 ports ...
Liên hệ