SAMSUNG DVDRW SATA (Tray)

DVDRW SAMSUNG 24X (Sata, Tray):DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx20R for DVD) (32Wx 24RWx 52R for CD), tương thích cả DVD-RW, DVD+RW

Liên hệ

Giá chưa VAT

+
-


DVDRW SAMSUNG 24X (Sata, Tray):DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx20R for DVD) (32Wx 24RWx 52R for CD), tương thích cả DVD-RW, DVD+RW

Chia sẻ:    

DVDRW SAMSUNG 24X (Sata, Tray):DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx20R for DVD) (32Wx 24RWx 52R for CD), tương thích cả DVD-RW, DVD+RW

ASUS DVD E818A9T- SATA – Tray

Liên hệ

ASUS DVDRW-24D3ST

Liên hệ

Ổ ghi ASUS DVD ReWriter-08D2S-U LITE – cắm ngoài cổng USB

Liên hệ

SAMSUNG DVD SATA

Liên hệ

DVD ReWriter (SE-208DB/GB) EXT USB

Liên hệ