NGUYEN DUC THÀNH – Liên hệ

tôi có 50 thanh ramm 8g bus 2400 ecc , samsung bạn có nhập hàng này không

Chia sẻ: