RAM ECC Registered 8GB PC3 or PC3L-14900R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 8GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SDR...
977,500VNĐ

RAM ECC Registered 16GB PC3 or PC3L 14900R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 16GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SD...
1,725,000VNĐ

RAM ECC Registered 16GB PC3 or PC3l 12800R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 16GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SD...
1,598,500VNĐ

RAM ECC Registered 16GB PC3 or PC3L 10600R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 16GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SD...
1,483,500VNĐ

RAM ECC Registered 8GB PC3 or PC3L-12800R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 8GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SDR...
862,500VNĐ

RAM ECC Registered 8GB PC3 or PC3L -10600R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 8GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SDR...
747,500VNĐ

RAM ECC Registered 4GB PC3 or PC3L-12800R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 4GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3L SDR...
460,000VNĐ

RAM ECC Registered 4GB PC3 or PC3L-10600R

Loại sản phẩm: RAM Module Kích thước bộ nhớ: 4 GB Công nghệ bộ nhớ: DDR3 SDRA...
402,500VNĐ

RAM ECC Unbuffered 8GB PC4

Nhà sản xuất: SamSung Bảo hành: 1 năm Tình trạng: Còn hàng
3,105,000VNĐ