CPU Intel® Xeon® Processor E3-1220 V1

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E3-1220 V1 ...
3,105,000VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor E5506

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E5506 Thôn...
287,500VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor E5520

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E5520 Thôn...
345,000VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor E5620

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E5620 Thôn...
575,000VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor E5640

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E5640 Thôn...
690,000VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor E5645

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E5645 Thô...
747,500VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor X5650

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: X5650 Thô...
1,092,500VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor X5670

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: X5670 Thô...
1,495,000VNĐ

CPU Intel® Xeon® Processor E5-2609

Tên sản phẩm: CPU Hãng sản xuất: Intel® Xeon® Processor Mã sản phẩm: E5-2609 Th...
1,955,000VNĐ