IBM xSeries 3650 2U Rail Kit

Product Description:
IBM xSeries 3650  2U Rail Kit ; 40K6591
Tính tương thích:
Compatibility:    IBM Xseries : X3650 , X3655 , X346 , X345 , X366

Liên hệ

Giá chưa VAT

+
-


Product Description:
IBM xSeries 3650  2U Rail Kit ; 40K6591
Tính tương thích:
Compatibility:    IBM Xseries : X3650 , X3655 , X346 , X345 , X366

Chia sẻ:    

Product Description:
IBM xSeries 3650  2U Rail Kit ; 40K6591
Tính tương thích:
Compatibility:    IBM Xseries : X3650 , X3655 , X346 , X345 , X366

IBM SAS 300GB 3.5 inchs

Liên hệ

DELL SATA 2T 3.5 inchs

Liên hệ

DELL SATA 500GB 3.5 inchs

Liên hệ

IBM SAS 146GB 15K 3.5inchs

Liên hệ

SEAGATE 250GB 3.5 inchs

Liên hệ

WESTERN SATA 500GB 3.5 inchs

Liên hệ

HP HDD SAS 72GB 15K 2.5 inchs

Liên hệ

HP HDD SAS 72GB 10K 2.5 inchs

Liên hệ