đức- Đặt mua hàng

16 Tháng Tám, 2017
Stt Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá(vnđ) Thành tiền(vnđ)
1 SERVER RACK DELL R720 ( 8 TRAY 3.5IN) 5 27,120,000 135,600,000
2 SERVER RACK DELL R410 ( 4 TRAY 3.5IN) 1 10,920,000 10,920,000
3 SERVER RACK DELL R410 ( 4 TRAY 3.5IN) 1 7,320,000 7,320,000
4 SERVER RACK DELL R610 ( 6 TRAY 2.5IN) 1 13,920,000 13,920,000
5 SERVER RACK X3650 M4 ( 8 TRAY 2.5IN) 1 24,720,000 24,720,000
6 SERVER RACK DELL R610 ( 6 TRAY 2.5IN) 1 10,320,000 10,320,000
7 SERVER RACK DELL R720 ( 8 TRAY 3.5IN) 1 0 0
Tổng tiền đơn hàng (chưa VAT):202,800,000 vnđ
Tổng tiền đơn hàng (có VAT):223,080,000 vnđ