Bộ workstation Intel P4308IP

Main S2600IP / CPU 2 x E5-2650 / Ram 8GB (2 x 4GB) DDR3 1333 / HDD 250GB DELL / VGA nVidia Quadro 2000/ 4 Lan / 2 x 750W 

Liên hệ

Giá chưa VAT

+
-


Chia sẻ:    

Cấu Hình 1 : Main S2600IP / CPU 2 x E5-2650 / Ram 8GB (2 x 4GB) DDR3 1333 / HDD 250GB DELL / VGA nVidia Quadro 2000/ 4 Lan / 2 x 750W

Cấu Hình 2 : Main S2600IP / CPU 2 x E5-2650 / Ram 16GB (2 x 8GB) DDR3 1333 / HDD 500GB / VGA nVidia Quadro 2000/ 4 Lan / 2 x 750W

Cấu Hình 3 : Main S2600IP / CPU 2 x E5-2670 / Ram 32GB (2 x 16GB) DDR3 1333 / HDD 1TB / VGA nVidia Quadro K2000/ 4 Lan / 2 x 750W

Cấu Hình 4 : Main S2600IP / CPU 2 x E5-2670 / Ram 64GB (4 x 16GB) DDR3 1333 / HDD 2TB / VGA nVidia Quadro K2000/ 4 Lan / 2 x 750W

Workstation Z9PAD8 2 cpu E5 2670, ram 32g, quadro 4000

Liên hệ

SERVER WORKSTATION INTEL S2600COE

Liên hệ

SERVER WORKSTATION INTEL S2600IP

Liên hệ

SERVER WORKSTATION INTEL S2600CP4 SOCKET 2011 v1 v2

Liên hệ

Workstation Intel P4308

Liên hệ

SERVER WORKSTATION X10DRL SOCKET 2011 V3 V4

Liên hệ

SERVER WORKSTATION X8DTL SOCKET 1366

Liên hệ

SERVER INTEL WORKSTATION S2600CP2 SOCKET 2011 v1 v2

Liên hệ