ASUS DVDRW-24D3ST

  • Tương thích Windows 8
  • Tốc độ ghi DVD 24X
  • E-Green tiết kiệm hơn 50% điện năng tiêu thụ
Liên hệ

Giá chưa VAT

+
-


Mô tả sản phẩm:

Multi Function:READ:DVD+R : 16X / DVD-R : 16X / DVD+RW : 13X / DVD-RW : 8X/DVD-ROM : 16X / DVD+R(DL) : 12X / DVD-R(DL) : 12X / DVD-ROM(DL) : 12X / DVD-RAM : 5X / CD-R : 48X/CD-RW : 40X / CD-ROM : 48X / DVD Video Playback : 6X / VCD Playback : 24X / Audio CD Playback : 10X
WRITE:DVD+R : 24X / DVD-R : 24X / DVD+RW : 8X / DVD-RW : 6X / DVD+R(DL) : 8X / DVD-R (DL) : 8X / DVD-RAM : 5X / CD-R : 48X / CD-RW : 24X

Chia sẻ:    

Multi Function:READ:DVD+R : 16X / DVD-R : 16X / DVD+RW : 13X / DVD-RW : 8X/DVD-ROM : 16X / DVD+R(DL) : 12X / DVD-R(DL) : 12X / DVD-ROM(DL) : 12X / DVD-RAM : 5X / CD-R : 48X/CD-RW : 40X / CD-ROM : 48X / DVD Video Playback : 6X / VCD Playback : 24X / Audio CD Playback : 10X
WRITE:DVD+R : 24X / DVD-R : 24X / DVD+RW : 8X / DVD-RW : 6X / DVD+R(DL) : 8X / DVD-R (DL) : 8X / DVD-RAM : 5X / CD-R : 48X / CD-RW : 24X

ASUS DVD E818A9T- SATA – Tray

Liên hệ

Ổ ghi ASUS DVD ReWriter-08D2S-U LITE – cắm ngoài cổng USB

Liên hệ

SAMSUNG DVD SATA

Liên hệ

SAMSUNG DVDRW SATA (Tray)

Liên hệ

DVD ReWriter (SE-208DB/GB) EXT USB

Liên hệ